Tạo CV Cùng VietnamWorks

Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Chung

Giới thiệu bản thân và miêu tả mục tiêu nghề nghiệp của bạn

5000 ký tự còn lại

Kinh Nghiệm Làm Việc

Mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn càng chi tiết càng tốt, điều đó giúp bạn có cơ hội hiển thị nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm

Học Vấn

Mô tả toàn bộ quá trình học vấn của bạn, cũng như các bằng cấp bạn đã được và các khóa huấn luyện bạn đã tham gia

Kỹ Năng

Trong phần này, bạn nên liệt kê các kỹ năng phù hợp với vị trí hoặc lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn quan tâm.
Thêm Kỹ Năng

Ngoại Ngữ

Cập nhật thông tin ngoại ngữ, điều này sẽ giúp tăng triển vọng tìm kiếm công việc.
Thêm Ngoại Ngữ

Người Tham Khảo

Thông tin Người Tham Khảo giúp tăng độ tin cậy cho hồ sơ của bạn và là cơ hội giúp bạn chứng minh năng lực của bản thân.
Thêm Người Tham Khảo
1/0
Anh | Việt
Summary